!!> PDF / Epub ☆ İmparator Çay Bahçesi ✪ Author Nazlı Eray – Buyantivirus.us

İmparator Çay Bahçesi Mparator Ay Bah Esindeki Bir Molaya Ne Dersiniz Hayal Kad Nlar N Her Gece Erkeklerine Geldikleri Ta Han, Konu An Afrika Menek Eleri, Casino Ven S Ve Japon Oyun Makineleri, Gizemli Gece Insanlar N Aralar Nda Rd Kleri Ya Am A N N Sorgulanmas , A Klar, Tutkular, G Ky Z Dedikodular U Ak D Rt Yoldaki Mparator Ay Bah Esinde Teki Tarafa At Lan Ad Mlar Bir Insan N Ge Mi Ini Paralayarak Gelen Sabriye, Gizemli Madam Kelebek Lo Bir Casino K Esinde Usul Usul D Nen Pembe Dudak Izli Oyun Makinesi Roman N Ba Ndaki Insanlar N, T Pk Ya Amdaki Gibi, Sonlarda Yitip Gitmesi, Yerlerini Yeni Ki Ilere B Rakmas G N Rken, Ayd Nl A Kar Otoyolda Ci Er Patlatan Delice Bir Ko U Ya Am, L M Ve Tesi Gibi

!!> PDF / Epub ☆ İmparator Çay Bahçesi ✪ Author Nazlı Eray – Buyantivirus.us
 • Paperback
 • 203 pages
 • İmparator Çay Bahçesi
 • Nazlı Eray
 • Turkish
 • 10 March 2019
 • 9755107584

  10 thoughts on “!!> PDF / Epub ☆ İmparator Çay Bahçesi ✪ Author Nazlı Eray – Buyantivirus.us


 1. says:

  Baz lar n n akl na gece deyince uyku gelir, dedi Gece Onlar geceyi bilmeyenler dedim.4 5 T rk bir yazardan fantastik edebiyat t r ne hitap eden okudu um ilk kitapt Yazar n kendisini ara t rd mda asl nda nceden g rd m kitap kapaklar n n me erse kaleminden kt n g r nce a rd m, romanlar ndan birini okumadan nce hi dikkat etmemi tim Tabii en ok a rd m da bu kadar fazla kitab oldu unu g rmekti Bir arkada m n nerisiyle kendisinden okudu um ilk kitap mparator ay B Baz lar n n akl na gece deyince uyku gelir, dedi Gece Onlar geceyi bilmeyenler dedim.4 5 T rk bir yazardan fantastik edebiyat t r ne hitap eden okudu um ilk kitapt Yazar n kendisini ara t rd mda asl nda nceden g rd m kitap kapaklar n n me erse kaleminden kt n g r nce a rd m, romanlar ndan birini okumadan nce hi dikkat etmemi tim Tabii en ok a rd m da bu kadar fazla kitab oldu unu g rmekti Bir arkada m n nerisiyle kendisinden okudu um ilk kitap mparator ay Bah esi oldu Ba lang c yla birlikte bir girdap gibi etraf m sararak merakl g zlerle sayfalar evirmemi hemen ba ard B l m ba l klar olmad i in hi duraks z devam eden bir kitapt En ok be endi im k s mlar ana karakterin l ya ad klar n n anlat ld zaman dilimiydi Bir yandan G l Abla n n afrikamenek eleri, bir yandan Cemal ve Cennet Bek isi rfan ve di er yandan da Ta han daki ay bah esinde geli en olaylar okuyoruz Benim kitap boyunca en ok be endi im k s m zaten roman n ismini de ald ay bah esiydi...


 2. says:

  Uzun zamand r 4 saatte bir oturu ta kitap bitirmemi tim Beni bir h z n ald imdi bitti diye Harika fantastik gelerle dolu, Nazl Eray n hayal g c ne yine sayg uyand ran bir yap t olmu Masal m ger ek mi anlayamad n z kendi y n n tayin etmeyen bir okuma amac n z varsa kesinlikle ilk se eneklerden olmal.


 3. says:

  Kitab n ilk yar s ok yava ilerliyor ve karakterleri benimsememe izin vermiyordu Fantastik elerin kendini g stermesiyle hem olaylar daha ayr nt l hale geldi hem de ana karakterin d nyas n daha iyi anlad m.Fantastik yan sade...


 4. says:

  Nazl Eray n okudu um ikinci kitab mparator ay Bah esi lk kitab nda yazar n yaz m tarz n bilmedi im i in i ine girmek biraz vakit alm t ama bu sefer ilk sayfadan adapte oldum Birbirinden de i ik ve b y l hikaye ya amlarla nas l ba lay p bitti ini anlayamad m bir roman oldu, ok be endim B yle birka ayda bir Nazl Eray okuyarak b t n eserlerini tamamlamaya al aca m Erkek bir makine bu.Hovarda,de i ik bir erkek.Ya da tam bir erkek.Bazen beni zer,sonra birdenbire sevindirir.Sinir Nazl Eray n okudu um ikinci kitab mparator ay Bah esi lk kitab nda yazar n yaz m tarz n bilmedi im i in i ine girmek biraz vakit alm t ama bu sefer ilk sayfadan adapte oldum Birbirinden de i ik ve b y l hikaye ya amlarla nas l ba lay p bitti ini anlayamad m bir roman oldu, ok be endim B yle birka ayda bir Nazl Eray okuyarak b t n eserlerini tamamlamaya al aca m Erkek bir makine bu.Hovarda,de i ik bir erkek.Ya da t...


 5. says:

  4.5 5


 6. says:

  okudugum ilk nazl eray kitab ,benim i in fantastikligin ille de abs rtl ge ka mas gerekmedigini, basit ve anla l r ekilde de ele al nabilecegini g steren ve beni ok etkileyen bir kitap oldu, merakla okudum.


 7. says:

  Bir insan n hayalleri Aras nda gezmek keyifliydi. Tad dama mda kald..


 8. says:

  .


 9. says:

  kitab n ikinci yar s nda epik bir hata olmasayd iyiydi ikinci yar s biraz zay f ve ok da n k ama genel olarak iyi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *